Zainteresirani za rezerviranje smještaja? Kontaktirajte nas!

Palmon Bay Hotel & Spa

Sava Ilića 7
85347 Igalo, Montenegro
 +382 31 332 442
 info@palmonbayspa.com